Fedtsugning (liposuction)

Fedtsugning sigter mod at fjerne fedtbuler, som ikke er i harmoni med kropsfaconen, og som ikke forsvinder ved afmagring eller motion. De fedtbuler, som bliver suget væk, kommer ikke igen. Alt efter størrelsen på fedtsugningen foretages operationen enten i lokal bedøvelse eller i fuld bedøvelse.

Patientinformation

Formål:
At fjerne kosmetisk generende fedtbuler og dermed opnå en mere harmonisk kropsfacon.

Generelt:
Fedtsugning er en metode til fjernelse af fedtbuler, der ikke forsvinder ved afmagring eller ved kraftig motion. Fedtsugning er fortrinsvis beregnet på mennesker, der har en normal vægt eller en ganske let overvægt, og ikke mennesker der er decideret overvægtige. Fedtsugning anvendes bedst hvor huden er elastisk og af god kvalitet, så den kan trække sig sammen efter operationen. Hvis huden er meget slap og rynket, kan det være nødvendigt at fjerne den slappe, rynkede hud sammen med fedtsugningen, eller ved en senere operation. Er man overvægtig er det en stor fordel at tabe sig inden operationen. Hvis man først taber sig efter operationen, kan huden blive slap og rynket. Det bedste resultat opnås altså, hvis man er normalvægtig, og holder vægten stabil efter operationen. De fedtbuler der er suget væk, kommer ikke igen. Hvis man tager på i vægt efter operationen, fordeler fedtet sig jævnt på hele kroppen. Bulerne kommer altså ikke igen, men selvfølgelig bliver man generelt tykkere, når vægten stiger.

Teknik:
Ved operationen lægges nogle ganske små snit på ca. ½ cm i de områder, der skal suges. Igennem hullerne indføres en sugekanyle, og ved hjælp af et kraftigt undertryk og sugning på kryds og tværs i fedtlaget suges det overflødige fedt ud. Der suges indtil området er blevet fladt, og kroppen har den rigtige facon. Efter operationen syes eller plasters de små huller, og der anlægges en elastisk bandage. Mindre fedtsugninger kan foretages i lokal bedøvelse evt. suppleret med beroligende medicin, hvor du går hjem samme dag. Større fedtsugninger foretages i fuld bedøvelse med efterfølgende indlæggelse.

Forløb:
I det første døgn efter operationen kan der være siven af blodig væske ud gennem de små huller i huden, der er lavet i forbindelse med operationen. For at opnå det bedste resultat, skal du anvende en elastisk bandage i 4 – 8 uger både nat og dag. Du kan tage bandagen af når du skal i bad. Efter operationen kan du udføre mindre husligt arbejde i løbet af nogle dage. Du kan som regel genoptage dit arbejde efter få dage. Du kan begynde med gymnastik og sport efter ca. 3 uger.

Bivirkninger:
Der er moderate smerter efter operationen, specielt når du bevæger dig. Det er almindeligt, at føle sig noget mørbanket efter operationen. Efter operationen vil der være hævelse i det område der er suget, og der kan komme blå mærker. Følesansen i det sugede område kan være nedsat i starten, men kommer tilbage i løbet af ca. ½ år. De små ar kan være tykke og røde i starten, men dette forsvinder gradvist, og arrene vil som regel være pæne og stort set usynlige i løbet af ½-1 år.

Komplikationer:
Infektioner, blodansamlinger og permanent føletab i huden kan forekomme, men er sjældent.  Efter en fedtsugning kan der undertiden forekomme asymmetri, således at 2 sider ikke er helt ens. Som regel vil dette kunne rettes ved en mindre fedtsugning.  Vævsdød af huden (nekrose) forekommer ekstremt sjældent.

Forventet resultat:
Fedtbulerne, hvor der er foretaget fedtsugning, er fjernet. Mindre buler eller let asymmetri kan forekomme. Slap hud kan blive mere slap.

Tryghedspakke

Tryghed er et omdrejningspunkt hos Bjerregaard Plastikkirurgisk klinik.

Der kan være mange tvivlsspørgsmål i forbindelse med et kosmetisk indgreb, og hos os får du et tilpasset forløb med din personlige kirurg.

Læs mere here